درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Je cherche une agrafeuse
با پونز محکم کردن
Punaise (la)
مداد
Crayon (le)
کتاب
Livre (le)
کاغذ
Papier (le)
دفتر یادداشت
Carnet (le)
اسلاید
Diapositives (les)
تقویم
Calendrier (le)
نوار
Papier collant (le)
من باید یک نقشه پیدا کنم
Il me faut une carte