درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 96 دکتر: کمک

واژگان

دو قرص در روز
Prenez deux pilules par jour
آیا شما پرستار هستید؟
Êtes-vous l’infirmière?
آیا جدی است؟
Est-ce grave?
من نمی دانم بیماری من چیست
Je ne sais pas ce que j’ai
من عینکم را گم کرده ام
J’ai perdu mes lunettes
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Pouvez-vous les remplacer tout de suite?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Dois-je avoir une ordonnance?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Y a-t-il une pharmacie dans les environs?
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Je voudrais quelque chose contre le rhume
با تشکر از شما برای کمک شما
Merci de votre aide
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Combien vous dois-je?