درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 95 دکتر:صحبت کردن با دکتر

واژگان

آیا عصا دارید؟
Avez-vous des béquilles?
پیچ خوردن
Entorse (la)
استخوان شما شکسته است
Vous avez une fracture
من نیازبه مسکن دارم
J'ai besoin d'un antidouleur
من فشار خون بالا ندارم
Je ne fais pas d’hypertension
من باردار هستم
Je suis enceinte
من کهیر زدم
J’ai des plaques rouges
محل بریدگی عفونت کرده است
La blessure est infectée
به این کبودی نگاه کنید
Regardez ce bleu
آنفولانزا
Grippe (la)
من سرما خورده ام
J’ai un rhume
من لرزدارم
J’ai des frissons
کجا درد می کند؟
Où avez-vous mal?
در همه جا
Partout
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
من 3 روز است که این احساس را دارم
Je me sens comme ça depuis trois jours
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Prenez-vous des médicaments?
بله، برای قلبم
Oui, pour le cœur