درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 89 تعطیلات: حیوانات خانگی

واژگان

حیوانات
Les animaux
آیا شما سگ دارید؟
Avez-vous un chien?
من به گربه آلرژی دارم
Je suis allergique aux chats
من یک پرنده دارم
J’ai un oiseau
خرگوش
Lapin (le)
مرغ
Poule (la)
خروس
Coq (le)
اسب
Cheval (le)
من اسبها را دوست دارم
J’aime les chevaux
جوجه
Poulet (le)
خوک
Cochon (le)