فارسی فرانسوی درس 85 واژگان

فرانسوی :: درس 85. ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Je veux prendre un bain de soleil
من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Je veux faire du ski nautique
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Je ne veux pas aller à la pêche
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Je ne veux pas aller me baigner
من نمی خواهم به شنا بروم
Je veux aller au parc
من می خواهم به پارک بروم
Je veux aller au lac
من می خواهم به دریاچه بروم
Je ne veux pas aller camper
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Je ne veux pas aller faire de la voile
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Je veux aller faire du canotage
من می خواهم به قایقرانی بروم
Je veux skier
من می خواهم اسکی کنم
Je veux voyager
من می خواهم به سفر بروم