فارسی فرانسوی درس 83 واژگان

فرانسوی :: درس 83. ساحل: برویم شنا

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Eau (la)
آب
Piscine (la)
استخر
Maître nageur (le)
مامور نجات غریق
Surf-board (le)
تخته مخصوص اسکی روی آب
Tuba (le)
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
Plongée libre (la)
غواصی
Surf (le)
گشت و گذار
Natation (la)
شنا
Plongée (la
غواصی