درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 83 ساحل: برویم شنا

واژگان

آب
Eau (la)
استخر
Piscine (la)
مامور نجات غریق
Maître nageur (le)
تخته مخصوص اسکی روی آب
Surf-board (le)
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
Tuba (le)
غواصی
Plongée libre (la)
گشت و گذار
Surf (le)
شنا
Natation (la)
غواصی
Plongée (la