درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 81 ساحل: لوازمی برای بردن به ساحل

واژگان

کولر
Glacière (la)
عینک آفتابی
Lunettes de soleil (les)
سطل
Seau (le)
بیل
Pelle (la)
مایو
Maillot de bain (le)
مایوی مردانه
Maillot de bain (le)
توپ
Balle (la)
توپ ساحلی
Ballon de plage (le)
چتر ساحلی
Parasol (le)
صندلی ساحلی
Transat (le)
کرم های ضد آفتاب
Écran solaire (le)