درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 80 ساحل: حمام آفتاب

واژگان

در ساحل
À la plage
حمام آفتاب گرفتن
Prendre un bain de soleil
دریا
Mer (la)
موج
Vague (la)
شن
Sable (le)
غروب
Coucher de soleil (le)
جزیره
Île (la)
دریاچه
Lac (le)
اقیانوس
Océan (le)
بندر
Port (le)
خلیج
Baie (la)
ساحل
Côte (la)
مد
Marée haute (la)
جزر
Marée basse (la)
حوله
Serviettes (les)