درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 78 غذایی: چاشنی

واژگان

چاشنی
Assaisonnement (le)
خردل
Moutarde (la)
سوس گوجه فرنگی
Ketchup (le)
مایونز
Mayonnaise (la)
روغن
Huile (la)
سرکه
Vinaigre (le)
این نیاز به نمک بیشتر دارد
Il manque du sel
آرد
Farine (la)
عسل
Miel (le)
مربا
Confiture (la)
جو
Avoine (le)
گندم
Blé (le)