فارسی فرانسوی درس 76 واژگان

فرانسوی :: درس 76. غذایی: نوشیدنی و مواد غذایی

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Café (le)
قهوه
Thé (le)
چای
Boisson gazeuse (la)
نوشابه گازدار
Eau (la)
آب
Limonade (la)
لیموناد
Jus d’orange (le)
آب پرتقال
Je voudrais un verre d’eau, s’il vous plaît
یک لیوان آب لطفا
Frites (les)
سیب زمینی سرخ کرده
Friandise (la)
آبنبات
Chocolat (le)
شکلات
Chewing-gum (le)
صمغ