درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 75 غذایی: نانوایی

واژگان

غلات
Céréales (les)
شیرینی
Petit gâteau (le)
قند
Sucre (le)
باگت
Baguette (la)
من اجازه ندارم شکر بخورم
Je ne peux pas manger de sucre
دونات
Beignet (le)
غلتاندن
Petit pain (le)
شیرینی مربایی
Tarte (la)
دسر
Dessert (le)
کیک
Gâteau (le)
ساندویچ
Sandwich (le)
نان
Pain (le)