درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 74 غذایی: گوشت

واژگان

گوشت گاو
Bœuf (le)
گوشت گوساله
Veau (le)
ژامبون
Jambon (le)
جوجه
Poulet (le)
بوقلمون
Dinde (la)
اردک
Canard (le)
بیکن
Lard (le)
هات داگ
Hot-dog (le)
همبرگر
Hamburger (le)
استیک
Bifteck (le)
گوشت خوک
Porc (le)
سوسیس
Saucisse (la)
بره
Côtelette d’agneau (la)
گوشت خوک ریز شده
Côtelette de porc (la)