درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 73 غذایی: فراورده های لبنی

واژگان

فراورده های لبنی
Produits laitiers (les)
شیر
Lait (le)
بستنی
Glace (la)
کره
Beurre (le)
پنیر
Fromage (le)
خامه
Crème (la)
مواد غذایی منجمد
Surgelés (les)
ماست
Yaourt (le)
تخم مرغ
Œufs (les)