فارسی فرانسوی درس 72 واژگان

فرانسوی :: درس 72. غذا: سبزیجات بشتر

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Champignons (les)
قارچ
Laitue (la)
کاهو
Maïs (le)
ذرت
Pommes de terre (les)
سیب زمینی
Tomate (la)
گوجه فرنگی
Carotte (la)
هویج
Banane plantain (la)
بارهنگ
Haricots (les)
لوبیا
Riz (le)
برنج