درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 72 غذا: سبزیجات بشتر

واژگان

قارچ
Champignons (les)
کاهو
Laitue (la)
ذرت
Maïs (le)
سیب زمینی
Pommes de terre (les)
گوجه فرنگی
Tomate (la)
هویج
Carotte (la)
بارهنگ
Banane plantain (la)
لوبیا
Haricots (les)
برنج
Riz (le)