فارسی فرانسوی درس 71 واژگان

فرانسوی :: درس 71. غذایی: سبزیجات

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Légumes (les)
سبزیجات
Céleri (le)
کرفس
Ail (le)
سیر
Aubergine (la)
بادمجان
Courgette (la)
کدو سبز
Oignon (le)
پیاز
Épinards (les)
اسفناج
Salade (la)
سالاد
Haricots verts (les)
لوبیا سبز
Concombre (le)
خیار
Poivron (le)
فلفل
Avocat (le)
آوکادو
Radis (le)
تربچه
Chou (le)
کلم