فارسی فرانسوی درس 70 واژگان

فرانسوی :: درس 70. غذایی: میوه

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Fruits (les)
میوه
Cerises (les)
گیلاس
Fraises (les)
توت فرنگی
Citron (le)
لیمو
Pomme (la)
سیب
Orange (la)
نارنگی
Poire (la)
گلابی
Banane (la)
موز
Raisins (les)
انگور
Pamplemousse (le)
گریپ فروت
Pastèque (la)
هندوانه
Ananas (le)
آناناس
Prune (la)
آلو