درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 68 رستوران: پرداخت

واژگان

خوردن
Manger
نوشیدن
Boire
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Je voudrais parler au directeur du restaurant
این چیست؟
Qu’est-ce que c’est?
صورتحساب
Addition (la)
انعام
Service (le)
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Combien vous dois-je?
صورتحساب ، لطفا
L’addition, s’il vous plaît
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Avez-vous une autre carte de crédit?
لطفاً رسید به من بدهید
Je dois avoir un reçu
دستشویی کجاست؟
Où sont les toilettes?
خروج
Sortie (la)
ورود
Entrée (la)
با تشکر از خدمات خوب شما
Merci du bon service