فارسی فرانسوی درس 64 واژگان

فرانسوی :: درس 64. رستوران: سفارش غذا

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

La viande est crue
گوشت خام است.
Je l’aime saignante
آن را کم پخته می خواهم
Je l’aime cuite à point
آن را نیم پخته می خواهم
Bien cuit
خوب پخته شود
J’aimerais essayer un plat de l’endroit
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
Je suis allergique à certains aliments
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
Quels sont les ingrédients?
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
Quels types de viande proposez-vous?
چه نوع گوشتی دارید؟