فارسی فرانسوی درس 63 واژگان

فرانسوی :: درس 63. رستوران: سر میز

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Boisson (la)
نوشابه
Avec glaçons
با یخ
Cuiller (la)
قاشق
Couteau (le)
چاقو
Fourchette (la)
چنگال
Verre (le)
لیوان
Assiette (la)
بشقاب
Soucoupe (la)
نعلبکی
Tasse (la)
فنجان
Je voudrais une serviette
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
Je ne veux pas de poivre
من فلفل را نمی خواهم
Poivrier (le)
فلفل دان
Passez-moi le sel
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Salière (la)
نمکدان