درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 63 رستوران: سر میز

واژگان

نوشابه
Boisson (la)
با یخ
Avec glaçons
قاشق
Cuiller (la)
چاقو
Couteau (le)
چنگال
Fourchette (la)
لیوان
Verre (le)
بشقاب
Assiette (la)
نعلبکی
Soucoupe (la)
فنجان
Tasse (la)
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
Je voudrais une serviette
من فلفل را نمی خواهم
Je ne veux pas de poivre
فلفل دان
Poivrier (le)
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Passez-moi le sel
نمکدان
Salière (la)