درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 62 رستوران: پیدا کردن یک رستوران

واژگان

کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
Où y a-t-il un bon restaurant?
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Nous voudrions une table pour quatre
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Je voudrais réserver une table pour deux
پیشخدمت مرد
Serveur (le)
پیشخدمت خانم
Serveuse (la)
ممکن است منو را ببینم؟
Puis-je voir le menu?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
Que recommandez-vous?
شامل چه چیزی است؟
Qu’est-ce qui est compris?
آیا با سالاد می آید؟
Est-ce que la salade est comprise?
سوپ روز چیست؟
Quelle est la soupe du jour?
فوق العاده امروز چه هستند؟
Quel est le plat du jour?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
Avez-vous fait votre choix?
دسر روز
Le dessert du jour