فارسی فرانسوی درس 62 واژگان

فرانسوی :: درس 62. رستوران: پیدا کردن یک رستوران

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Où y a-t-il un bon restaurant?
کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
Nous voudrions une table pour quatre
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Je voudrais réserver une table pour deux
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Serveur (le)
پیشخدمت مرد
Serveuse (la)
پیشخدمت خانم
Puis-je voir le menu?
ممکن است منو را ببینم؟
Que recommandez-vous?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
Qu’est-ce qui est compris?
شامل چه چیزی است؟
Est-ce que la salade est comprise?
آیا با سالاد می آید؟
Quelle est la soupe du jour?
سوپ روز چیست؟
Quel est le plat du jour?
فوق العاده امروز چه هستند؟
Avez-vous fait votre choix?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
Le dessert du jour
دسر روز