درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 58 خرید: پوشاک

واژگان

من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Je porte la taille grand
متوسط
Moyen
کوچک
Petit
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Avez-vous une plus grande taille?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
Avez-vous une plus petite taille?
این خیلی تنگ است
C’est trop serré
این اندازه من است
Ça me va bien
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Où puis-je trouver un maillot de bain?
لباس
Vêtements (les)
بلوز
Blouse (la)
پیراهن
Robe (la)
شورت
Short (le)
من آن را می خرم
Je l’achète
من این پیراهن را دوست دارم
J’aime cette chemise