فارسی فرانسوی درس 55 واژگان

فرانسوی :: درس 55. در اطراف شهر: حمل و نقل

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Transport (le)
حمل و نقل
J'ai besoin d'un taxi
من نیاز به یک تاکسی دارم
Je dois aller à l’hôtel Hyatt
من باید به هتل هایت بروم
C’est combien?
کرایه چقدر است؟
Circulation (la)
ترافیک
Hélicoptère (le)
هلی کوپتر
Avion (le)
هواپیما
Train (le)
قطار
Station de métro (la)
ایستگاه مترو
Bateau (le)
قایق
Vélo (le)
دوچرخه
Camion (le)
کامیون
Voiture (la)
اتومبیل
Autobus (le)
اتوبوس
Parking couvert (le)
گاراژ پارکینگ
Parcmètre (le)
پارکومتر