درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 55 در اطراف شهر: حمل و نقل

واژگان

حمل و نقل
Transport (le)
من نیاز به یک تاکسی دارم
J'ai besoin d'un taxi
کرایه چقدر است؟
C’est combien?
ترافیک
Circulation (la)
من باید به هتل هایت بروم
Je dois aller à l’hôtel Hyatt
هلی کوپتر
Hélicoptère (le)
هواپیما
Avion (le)
قطار
Train (le)
ایستگاه مترو
Station de métro (la)
قایق
Bateau (le)
دوچرخه
Vélo (le)
کامیون
Camion (le)
اتومبیل
Voiture (la)
اتوبوس
Autobus (le)
گاراژ پارکینگ
Parking couvert (le)
پارکومتر
Parcmètre (le)