درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 52 در اطراف شهر: کجا است؟

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Où est l’arrêt d’autobus?
توقف بعدی کجاست؟
Quel est le prochain arrêt?
آیا این توقف من است؟
Est-ce mon arrêt?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Excusez-moi, je descends ici
موزه کجاست؟
Où est le musée?
تلفن عمومی
Téléphone public (le)
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Y a-t-il un annuaire?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
À quelle heure commence le film?
لطفاً 4 بلیط بدهید
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Est-ce que le film est en anglais?
ذرت بو داده
Pop-corn (le)
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Où puis-je trouver une pharmacie?
قسمت مرکزی شهر
Centre-ville (le)