درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
En ville
پایتخت
Capitale (la)
اداره پست
Bureau de poste (le)
بازار
Marché (le)
نانوایی
Boulangerie-pâtisserie (la)
کتابفروشی
Librairie (la)
داروخانه
Pharmacie (la)
پارک
Parc (le)
رستوران
Restaurant (le)
سینما
Cinéma (le)
بار
Bar (le)
بانک
Banque (la)
بیمارستان
Hôpital (le)
کلیسا
Église (la)