فارسی فرانسوی درس 51 واژگان

فرانسوی :: درس 51. در اطراف شهر: اماکن

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

En ville
در شهر
Capitale (la)
پایتخت
Bureau de poste (le)
اداره پست
Marché (le)
بازار
Boulangerie-pâtisserie (la)
نانوایی
Librairie (la)
کتابفروشی
Pharmacie (la)
داروخانه
Parc (le)
پارک
Restaurant (le)
رستوران
Cinéma (le)
سینما
Bar (le)
بار
Banque (la)
بانک
Hôpital (le)
بیمارستان
Église (la)
کلیسا