درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 49 هتل: زمان رفتن

واژگان

من باید یک ماشین کرایه کنم
Je dois louer une voiture
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Où puis-je trouver un taxi?
من بالکن را دوست دارم
J’aime le balcon
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
J’ai besoin d’un chasseur
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
Pouvez-vous m’appeler un taxi?
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Je suis prêt à régler la note
من از اقامتم لذت بردم
J’ai fait un bon séjour
این هتل زیبا است
C’est un bel hôtel
کارکنان شما یی نظیر هستند
Votre personnel est remarquable
من به شما توصیه خواهم کرد
Je vous recommanderai
ممنون از شما برای همه چیز
Merci pour tout