درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 47 هتل: ضرورت ها

واژگان

آسانسور کجاست؟
Où est l’ascenseur?
من باید با مدیر صحبت کنم
Je voudrais parler à la direction
دوش کار نمی کند
La douche ne fonctionne pas
این اتاق هیچ پتو ندارد
Il n’y a pas de couvertures dans la chambre
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Pourriez-vous m’apporter un autre oreiller?
اتاق ما تمیز نشده است
Notre chambre n’a pas été nettoyée
ما به حوله استخر نیاز داریم
Nous avons besoin de serviettes pour la piscine
هیچ آب گرم وجود دارد
Il n’y a pas d’eau chaude
من این اتاق را دوست ندارم
Je n’aime pas cette chambre
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
Nous voulons une chambre climatisée
من رزرو ندارم
Je n’ai pas de réservation