فارسی فرانسوی درس 45 واژگان

فرانسوی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Bienvenue
خوش آمدید
Voici mon passeport
این گذرنامه من است
Avez-vous quelque chose à déclarer?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Oui, j’ai quelque chose à déclarer
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Non, je n’ai rien à déclarer
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
Je suis en voyage d’affaires
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Je suis en vacances
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Je suis ici pour une semaine
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Je suis descendu au Marriott
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Où puis-je récupérer mes bagages?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Où est la douane?
گمرک کجاست؟
Pouvez-vous m’aider avec mes bagages s’il vous plaît?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Montrez-moi votre étiquette de récupération de bagages
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟