درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 40 سفر: فرودگاه

واژگان

فرودگاه
Aéroport (le)
هواپیما
Avion (le)
پرواز
Vol (le)
بلیط
Billet (le)
خلبان
Pilote (le)
مهماندار پرواز
Hôtesse de l’air (la)
شماره پرواز
Numéro de vol (le)
درب سوار شدن به هواپیما
Porte d’embarquement (la)
کارت سوار شدن به هواپیما
Carte d’embarquement (la)
گذرنامه
Passeport (le)
ساک دستی چرخ دار
Bagage à main (le)
چمدان
Valise (la)
چمدان
Bagages (les)