درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

دهان
Bouche (la)
دندانها
Dents (les)
زبان
Langue (la)
لب ها
Lèvres (les)
فک
Mâchoire (la)
چانه
Menton (le)
گردن
Cou (le)
گلو
Gorge (la)