درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
Froid
داغ
Chaud
روشن
Clair
تاریک
Foncé
بد
Mauvais
خوب
Bon
تنها
Seul
با هم
Ensemble
خیس
Mouillé
خشک
Sec
با
Avec
بدون
Sans