فارسی فرانسوی درس 27 واژگان

فرانسوی :: درس 27. زمان: ساعت چند است؟

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Quelle heure est-il?
ساعت چند است؟
À quelle heure?
در چه زمانی؟
Il est une heure
ساعت 1:00 است
Il est neuf heures quarante-cinq
ساعت 9:45 است
À neuf heures
ساعت 9:00
À quatre heures
ساعت 4:00
Midi
ظهر
Minuit
نیمه شب
Matin (le)
صبح
Après-midi (le)
بعد از ظهر
Soir (le)
عصر
Nuit (la)
شب