درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

2011
Deux mille onze
2012
Deux mille douze
2013
Deux mille treize
2014
Deux mille quatorze
2015
Deux mille quinze
2016
Deux mille seize
2017
Deux mille dix-sept
2018
Deux mille dix-huit
2019
Deux mille dix-neuf
امروز چه روزی است؟
Quel jour sommes-nous?
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Nous sommes le vingt-et-un novembre deux mille treize
هفته گذشته
La semaine dernière
ماه گذشته
Le mois dernier
هفته بعد
La semaine prochaine
ماه بعد
Le mois prochain
سال بعد
L’an prochain
امشب
Cette nuit
دیشب
La nuit dernière
فردا صبح
Demain matin
پریروز
Avant-hier
پس فردا
Après-demain
آخر هفته
Week-end (le)