درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 25 زمان: ماههای سال

واژگان

ماههای سال
Les mois de l’année
ژانویه
Janvier
فوریه
Février
مارس
Mars
آوریل
Avril
مه
Mai
ژوئن
Juin
جولای
Juillet
اوت
Août
سپتامبر
Septembre
اکتبر
Octobre
نوامبر
Novembre
دسامبر
Décembre