درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 24 زمان: روزهای هفته

واژگان

روزهای هفته
Les jours de la semaine
دوشنبه
Lundi
سه شنبه
Mardi
چهارشنبه
Mercredi
پنج شنبه
Jeudi
جمعه
Vendredi
شنبه
Samedi
یکشنبه
Dimanche
دیروز
Hier
امروز
Aujourd’hui
فردا
Demain