درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 8 شروع: برای مثال

واژگان

از
De
برای
Pour
از
Du
اگر
Si
از وقتی که
Depuis
هر چند
Bien que
مال ما
Notre
میان
Entre
شاید
Peut-être
بر
Sur
مثلاً
Par exemple