درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 6 شروع: سوالات کوتاه

واژگان

چه موقع ؟
Quand?
کجا؟
Où?
کدام یک؟
Lequel?
چه کسی؟
Qui?
مال چه کسی؟
À qui?
مال چه کسی؟
De qui?
چرا؟
Pourquoi?
چیست؟
Quoi?
چگونه؟
Comment?
چه مدت؟
Combien de temps?
چقدر؟
Combien?
آیا دارید؟
Avez-vous?
به چه کسی؟
À qui?
با چه؟
Avec quoi?