درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
Je
تو
Tu
او
Il
او
Elle
ما
Nous
شما
Vous
آنها
Ils
مال من
Mon
مال شما
Ton
مال او
Son
مال او
Son
این
Ce
اینها
Ces
آنها
Ces