درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 108 کامپیوتر: شرایط ایمیل

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
Zeilenumbruch (der)
فضای مجازی
Cyberspace (der)
آدرس پست الکترونیکی
E-Mail-Adresse (die)
کتاب آدرس
Adressbuch (das)
گیرنده
Empfänger (der)
هرزنامه (اسپم)
Spam (die)
پاسخ به همه
Allen antworten
فایل های پیوست شده
Angehängte Dateien
ضمیمه کردن
Anhängen
سرفصل پیام
Nachrichtenüberschriften (die)
موضوع
Betreff (der)