درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 107 کامپیوتر: قطعات

واژگان

صفحه کلید
Tastatur (die)
دکمه
Schaltfläche (die)
کامپیوتر لپ تاپ
Laptop-Computer (der)
مودم
Modem (das)
دکمه ماوس
Maustaste (die)
موس پد
Mauspad (das)
ماوس
Maus (die)
پایگاه داده
Datenbank (die)
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد
Zwischenablage (die)