درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 105 اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

واژگان

پشت
Zurück
جلو
Weiter
ذخیره
Speichern
گشت و گذار (وب)
Surfen (Web)
دانلود
Herunterladen
اجرا (اجرا)
Ausführen
کلیک کنید
Klicken
کشیدن
Ziehen
بیاندازید
Ablegen
به روز شده
Aktualisiert
به روز
Aktualisieren
منوی کشویی
Dropdown-Menü (das)
ایست
Stopp