درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
Homepage (die)
بارگذاری
Hochladen
انتخاب کنید
Auswählen
پوشه
Ordner (der)
نوار ابزار
Werkzeugleiste (die)
بازگشت
Zurück
نشان کردن
Lesezeichen (das)
(@)
At (@)
اسلش (/)
Schrägstrich (der)
دونقطه (:)
Doppelpunkt (der)