درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
Internet (das)
پیوند
Link (der)
لینک
Hyperlink (der)
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Internetdienstanbieter (der)
شبکه
Netzwerk (das)
وب سایت
Website (die)
صفحه اینترنتی
Webseite (die)
آدرس صفحه وب (URL)
Webadresse (URL) (die)
وب سایت امن
Sichere Website
مرورگر
Browser (der)
موتور جستجو
Suchmaschine (die)
سرور امن
Sicherer Server (der)