درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
Ich suche Arbeit
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Kann ich Ihren Lebenslauf sehen?
بفرمایید این رزومه من است
Hier ist mein Lebenslauf
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Haben Sie Referenzen, an die ich mich wenden kann?
در اینجا فهرست معرف های من است
Hier ist eine Liste meiner Referenzen
چقدر تجربه دارید؟
Wie viel Erfahrung haben Sie?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Wie lange arbeiten Sie bereits auf diesem Gebiet?
3 سال
Drei Jahre
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Ich habe Abitur
من فارغ التحصیل کالج هستم
Ich habe einen Hochschulabschluss
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Ich suche eine Teilzeitstelle
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Ich möchte gerne Vollzeit arbeiten
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Bieten Sie Krankenversicherung an?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
Ja, nachdem Sie sechs Monate hier arbeiten