فارسی آلمانی درس 100 واژگان

آلمانی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Tisch (der)
میز
Papierkorb (der)
سبد کاغذ باطله
Stuhl (der)
صندلی
Lautsprecher (der)
بلند گو
Flagge (die)
پرچم
Ist das sein Schreibtisch?
آیا این میز او است؟
Nachricht (die)
پیام
Lampe (die)
لامپ
Licht (das)
نور