درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 100 دفتر مرکزی: مبلمان

واژگان

میز
Tisch (der)
سبد کاغذ باطله
Papierkorb (der)
صندلی
Stuhl (der)
بلند گو
Lautsprecher (der)
پرچم
Flagge (die)
آیا این میز او است؟
Ist das sein Schreibtisch?
پیام
Nachricht (die)
لامپ
Lampe (die)
نور
Licht (das)