درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Ich suche einen Hefter
با پونز محکم کردن
Heftzwecke (die)
مداد
Bleistift (der)
کتاب
Buch (das)
کاغذ
Papier (das)
دفتر یادداشت
Notizheft (das)
اسلاید
Dias (die)
تقویم
Kalender (der)
نوار
Klebeband (das)
من باید یک نقشه پیدا کنم
Ich suche eine Karte