درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
Wo ist die Schere?
مداد تراش
Anspitzer (der)
گیره کاغذ
Büroklammer (die)
من نیاز به یک قلم دارم
Ich brauche einen Stift
زیردستی برای نوشتن
Schreibblock (der)
خط کش
Lineal (das)
پاکت
Briefumschlag (der)
تمبر
Briefmarke (die)
چسب
Kleber (der)
پاک کن
Radiergummi (der)