درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Faxgerät (das)
دستگاه فتوکپی
Fotokopierer (der)
تلفن
Telefon (das)
پروژکتور
Projektor (der)
کامپیوتر
Computer (der)
پرده
Bildschirm (der)
آیا چاپگر کار می کند؟
Funktioniert der Drucker?
دیسک
Datenträger (der)
ماشین حساب
Taschenrechner (der)