درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 96 دکتر: کمک

واژگان

دو قرص در روز
Ich nehme zwei Tabletten täglich
آیا شما پرستار هستید؟
Sind Sie der Krankenpfleger?
آیا جدی است؟
Ist es etwas Ernstes?
آیا شما خان پرستار هستید؟
Sind Sie die Krankenschwester?
من نمی دانم بیماری من چیست
Ich weiß nicht, was ich habe
من عینکم را گم کرده ام
Ich habe meine Brille verloren
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Kann ich sofort eine neue haben?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Brauche ich ein Rezept?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Gibt es in der Nähe eine Apotheke?
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Ich brauche etwas gegen Erkältung
با تشکر از شما برای کمک شما
Vielen Dank für Ihre Hilfe
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Was schulde ich Ihnen?