فارسی آلمانی درس 96 واژگان

آلمانی :: درس 96. دکتر: کمک

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich nehme zwei Tabletten täglich
دو قرص در روز
Sind Sie der Krankenpfleger?
آیا شما پرستار هستید؟
Sind Sie die Krankenschwester?
آیا شما خان پرستار هستید؟
Ist es etwas Ernstes?
آیا جدی است؟
Ich weiß nicht, was ich habe
من نمی دانم بیماری من چیست
Ich habe meine Brille verloren
من عینکم را گم کرده ام
Kann ich sofort eine neue haben?
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Brauche ich ein Rezept?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Gibt es in der Nähe eine Apotheke?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Ich brauche etwas gegen Erkältung
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Vielen Dank für Ihre Hilfe
با تشکر از شما برای کمک شما
Was schulde ich Ihnen?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟