درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
Ich brauche einen Arzt
آیا دکتر در دفتر است؟
Ist der Arzt anwesend?
من حالم خوب نیست
Ich fühle mich nicht gut
من مریض هستم
Ich bin krank
من دل درد دارم
Ich habe Magenschmerzen
من سر درد دارم
Ich habe Kopfschmerzen
من باید دراز بکشم
Ich muss mich hinlegen
گلویم درد می کند
Ich habe Halsschmerzen
حالت تهوع دارم
Mir ist schwindelig
من حساسیت دارم
Ich habe eine Allergie
من اسهال دارم
Ich habe Durchfall
من سرگیجه دارم
Mir ist schwindelig
من میگرن دارم
Ich habe Migräne