فارسی آلمانی درس 93 واژگان

آلمانی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich brauche einen Arzt
من باید به دکتر مراجعه کنم
Ist der Arzt anwesend?
آیا دکتر در دفتر است؟
Ich fühle mich nicht gut
من حالم خوب نیست
Ich bin krank
من مریض هستم
Ich habe Magenschmerzen
من دل درد دارم
Ich habe Kopfschmerzen
من سر درد دارم
Ich muss mich hinlegen
من باید دراز بکشم
Ich habe Halsschmerzen
گلویم درد می کند
Mir ist schwindelig
حالت تهوع دارم
Ich habe eine Allergie
من حساسیت دارم
Ich habe Durchfall
من اسهال دارم
Mir ist schwindelig
من سرگیجه دارم
Ich habe Migräne
من میگرن دارم