درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
Auf dem Land
میدان
Feld (das)
طویله
Scheune (die)
مزرعه
Bauernhof (der)
کشاورز
Bauer (der)
تراکتور
Traktor (der)
آسمان زیبا است
Der Himmel ist wunderschön
ستاره های زیادی وجود دارد
Man sieht so viele Sterne
این یک ماه کامل است
Es ist Vollmond
من عاشق خورشید هستم
Ich liebe Sonne